IRANSCEA
http://iranscea.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
Export date: Sun Feb 18 21:57:24 2018 / +0000 GMT

فراخوان شناسایی استعدادهای ایرانی در کشورهای شرق آسیاروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: از آنجایی که ایده ها و طرح های علمی و تحقیقاتی نخبگان ایرانی در جای جای جهان می تواند راهگشای خوبی برای پیشرفت و توسعه، به خصوص برای کشور عزیزمان ایران در ابعاد مختلف باشد، رایزنی علمی ایران در شرق آسیا برآن است تا با هدف شناساندن این استعدادها به جامعه علمی و تحقیقاتی و نیز بدنه تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور، ویژه نامه ای متشکل از مشخصات فردی، تلاش های علمی و تحقیقاتی و ایده های کاربردی  تحقیقات آن دسته از دانشجویان ایرانی که از دانشگاههای کشورهای شرق آسیا فارغ التحصیل شده اند و یا در مرحله پایانی تحصیل خود می باشند، تهیه نماید.


دانشجویان/فارغ التحصیل ایرانی کشورهای شرق آسیا  با دانلود این فرم و تکیمل آن براساس اطلاعات و مستدات خواسته شده می توانند در این طرح شرکت نمایند.


توضیحات مهم: 


1- در تکمیل فرم، حتما به دستورالعمل ارایه شده در هر بخش دقت لازم مبذول شود.


2-این فرم باید حداکثر تا تاریخ 5/02/2016  (پنجم فوریه) به ایمیل رایزنی علمی ایران در شرق آسیا Info@iranscea.com مطابق دستورالعمل (ثبت فایل براساس نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی و شماره پاسورت) ارسال شود.


3-به چند نفر از استعدادهای برتر شرکت کننده در این طرح به تفکیک کشورهای شرکت کننده همزمان با ایام دهه فجر و ویژه برنامه های بزرگداشت 22 بهمن با همکاری سفارت های جمهوری اسلامی ایران جوایزی نقدی اعطاء خواهد شد.


4-تمامی نتایج این طرح ابتدا در قالب یک ویژه نامه منتشر و در اختیار نهادها، سازمان ها و ... در ایران قرار خواهد گرفت. 


5-متعاقب آن، و پس از مطالعه دقیق موضوعات مطالعاتی و تحقیقاتی استعداد های ایرانی در کشورهای شرق آسیا توسط یک کمیته علمی و تحقیقاتی جامع و نیز کسب مشورت از مراکز مسئول و متولی امورعلمی، تحقیقاتی و توسعه ای کشور، از بهترین و کاربردی ترین ایده ها و طرح های پیشنهادی از سوی استعدادهای ایرانی که بتواند بخشی از نیاز کشور را برآورده سازد، برای شرکت در یک سمینار علمی و تخصصی با عنوان "ایده های توسعه ای از کشورهای شرق اسیا برای ایران" و ارائه مقاله علمی دعوت به عمل خواهد آمد.


به کانال ارتباطی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا بر روی تلگرام بپیوندید!


Post date: 2016-01-05 03:49:09
Post date GMT: 2016-01-05 03:49:09

Post modified date: 2016-03-19 16:04:59
Post modified date GMT: 2016-03-19 16:04:59

Export date: Sun Feb 18 21:57:24 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com