تاریخ :2017 May 21 - 6:10 PM بازدید: 41,251 کد:1482
 
فراخوان برگزاری 31مین جشنواره بین المللی خوارزمی

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: دبیرخانه جشنواره بین المللی خوارزمی فراخوان برگزاری 31مین دوره این جشنواره در فوریه سال 2018 را اعلام کرد.

جشنواره بین المللی خوارزمی همه ساله به همت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و به منظور شناسایی، معرفی و حمایت از مبتکران، فناوران و دانش پژوهان برجسته داخلی و خارجی در پژوهش های کاربردی، بنیادی، توسعه ای و نوآوری علمی برگزار می شود.

frakhan eng-96-final

برای اطلاع بیشتر در خصوص چگونگی برگزاری، مشارکت در این جشنواره و آگاهی از برنامه زمانبندی به وبسایت این جشنواره مراجعه نمایید.

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>