This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun Jun 24 5:16:34 2018 / +0000 GMT

ایران صدر نشین تولید علم کشورهای اسلامی اخرین اطلاعات مستخرج ازپایگاه استنادی وب او ساینس نشان می دهد که از کل مدارک ثبت شده توسط57 کشور اسلامی،22/4درصد ان توسط پژوهشگران ایرانی اسلامی تولید می شود.بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه بین المللی وب او ساینس از نظر کمیت تولید علم جمهوری اسلامی ایران در میان  کشورهای اسلامی در سال 2017 رتبه نخست را کسب نموده است.در پایگاه استنادی اسکوپوس نیز رتبه اول در میان کشورهای اسلامی را داشته است.درحال حاضر رتبه بین المللی ایران در هردو پایگاه بین المللی وب او ساینس و اسکوپوس در پایان سال 2017 برابر با 16 می باشد.براساس برنامه ده ساله علم وفناوری کشورهای اسلامی که در سال 2017 در کشورقزاقستان به تصویب رسید .میزان تولیدات علمی کشورهای اسلامی در 10 سال اینده باید دو برابر افزایش یابد. در حال حاضرسهم این کشورها در تولید علم دنیا 8 درصد می باشد.بررسی نشان می دهد که روند تولیدات علمی کشورهای اسامی در 20 سال اخیرصعودی بوده است ،بطوریکه از سال 2013 تا سال 2017 این روند تولید علم رشد160درصدی داشته است در حالیکه جمهوری اسلانی میزان رشد تولید علم در این پنج سال حدود 620 درصدی داشته است که جایگاه اول را داشته است . از نظر تولید علم در حوزه های پژوهشی مختلف توسط کشورهای اسلامی در بازه زمانی 2013 تا 2017 به ترتیب حوزه های موضوعی مهندسی،شیمی و علم یارانه بیشترین مشارکت را داشته و از این نظر در جایگاه نخست تا سوم در میان تمامی حوزه های علمی قرار دارند و فیزیک،علم مواد،فناوری ،ریاضی،پزشکی داخلی-عمومی،محیط زیست و علوم ریستی و دارو شناسی و داروسازی به ترتیب در رتبه های بعدی می باشند.

به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

(ISC)

 

 


Post date: 2018-04-27 07:02:53
Post date GMT: 2018-04-27 07:02:53
Post modified date: 2018-04-27 07:13:03
Post modified date GMT: 2018-04-27 07:13:03

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com