This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun Jun 24 5:19:50 2018 / +0000 GMT

سیاست های دولت در اموزش عالی و فناوری در حوزه بین المللی در برنامه ششم توسعه


طبق بند الف ماده 64 در جهت ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها وشعب اموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی و فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.طبق ماده 66 برنامه به منظور حضور شورای نظام اموزش عالی کشور در تولید و توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین الملل و برقراری توازن و ارتقا کیفیت اموزش عالی و پژوهش و فناوری مقرر گردیده .در میان برنامه سهم دانشجویان خارجی 1/8%-سهم دانشجویان غیر دولتی 45%-نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت 20 و نسبت به هیات علمی استادیار به بالا به کل هیات علمی 92 و تعداد دانشجوبه 4300000 نفر برسد. دانشگاه پیام نور می تواند با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین المللی جهت اموزش های مجازی (الکترونیکی)نیمه حضوری ،باز و از راه دور اقدام نمایند.گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقا سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در تولید بین الملل. تعداد دانشگاههای درزمره دانشگاه های برتر اسیا به 10 ،تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور به 16 عدد،تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده دو سال در مراجع بین المللی به 50 و تعداد نشریات نمایه شده به 70

Post date: 2018-05-18 07:11:18
Post date GMT: 2018-05-18 07:11:18
Post modified date: 2018-05-18 07:12:05
Post modified date GMT: 2018-05-18 07:12:05
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com