This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun Feb 18 21:53:26 2018 / +0000 GMT

درباره ماروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: "رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی" یکی از پست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر اساس بند 7 از بخش ج ماده 2 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83/6/1 مجلس شورای اسلامی ایران ایجاد شد. رایزنان علمی به عنوان مشاوران بین الملل وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم خارج مستقیما با حکم وزیر علوم و ابلاغ وزرای بهداشت و امور خارجه منصوب می شوند.

از لحاظ ساختاری، رایزنان علمی زیر نظر معاونت دانشجویی و ریاست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم فعالیت نموده و همزمان با معاونت بین الملل  وزارت علوم و معاونین دانشجویی و همکاری های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همکاری دارد.

مهمترین وظایف رایزنان علمی براساس حکم وزیر علوم، حمایت و نظارت بر دانشجویان ایرانی، ساماندهی تشکل های دانشجویی، گسترش روابط دانشگاهی و آموزشی ایران با کشورهای حوزه ماموریت، توسعه زبان فارسی و ... می باشد.

رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا اولین بار در سال 1385 و با توجه به تعداد زیادی دانشجویان ایرانی در این منطقه ایجاد شد. اولین رایزن علمی ایران در منطقه، دکتر وحید عالی (1385 تا 1388) بوده و پس از وی آقایان دکتر عزیزالله معماریانی (1388 تا 1391) و دکتر حسن تاجیک (1391 تا 1393) این مسئولیت را برعهده داشته اند.

در دوره جدید، حوزه منطقه جنوب شرق آسیا به منطقه شرق آسیا گسترش یافته و براساس حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عباس قنبری باغستان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به عنوان چهارمین رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در منطقه منصوب شده است.

رایزنی علمی ایران در آسیای شرقی مسئولیت و سرپرستی دانشجویان ایرانی کشورهای حوزه آ.سه.آن به اضافه ژاپن، تایوان، هنگ کنگ و کره جنوبی را بر عهده دارد.

برای آگاهی از چگونگی ارتباط با رایزنی علمی اینجا کلیک کنید.

پیام رایزن علمی به دانشجویان و نخبگان ایرانی در شرق آسیا

 

 


Post date: 2015-07-03 18:19:45
Post date GMT: 2015-07-03 18:19:45
Post modified date: 2016-01-22 12:51:44
Post modified date GMT: 2016-01-22 12:51:44

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com