تاریخ :2015 July 4 - 8:21 PM بازدید: 1,944 کد:352
 
دانلود فرم های مهم

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: دانشجویان می توانند برای تکمیل پرونده و یا انجام امور خود فرم های لازم را دانلود و پس از تکمیل اطلاعات به رایزنی تحویل دهند:

فرم شماره یک: ثبت نام برای تاییدیه مدرک (پر کردن این فرم الزامی است)

فرم شماره 2: فرم تشکل پرونده دانشجویی

فرم شماره 3: آیین نامه انتقال به دانشگاه های  داخل کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

فرم شماره 4: آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>