This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sat May 26 11:58:41 2018 / +0000 GMT

دانلود فرم های مهمروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: دانشجویان می توانند برای تکمیل پرونده و یا انجام امور خود فرم های لازم را دانلود و پس از تکمیل اطلاعات به رایزنی تحویل دهند:

فرم شماره یک: ثبت نام برای تاییدیه مدرک (پر کردن این فرم الزامی است)

فرم شماره 2: فرم تشکل پرونده دانشجویی

فرم شماره 3: آیین نامه انتقال به دانشگاه های  داخل کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

فرم شماره 4: آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

 

 


Post date: 2015-07-04 20:21:59
Post date GMT: 2015-07-04 20:21:59
Post modified date: 2015-07-24 19:00:49
Post modified date GMT: 2015-07-24 19:00:49

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com