تاریخ :2015 July 12 - 2:18 PM بازدید: 11,060 کد:466
 
آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: براساس مصوبه شورای عالی انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاه های داخل کشور مصوب 16/06/1394، کلیه متقاضیان انتقال به داخل به باید پس از مطالعه آیین نامه مربوطه، کلیه فرم ها، مدارک و مستندات خواسته شده را تهیه و به همراه فرم استعلام به تایید رایزنی علمی ایران در منطقه شرق آسیا برساند.

برای دریافت آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور و نیز مدارک مورد نیاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم استعلام  وضعیت تحصیلی دانشجو از رایزنی علمی، اینجا کلیک کنید.

کلیه فرم ها و مدارک و مستندات درخواستی باید به ایمیل رایزنی علمی (info@iranscea.com) ارسال شود.

برای مشاهده توصیه های رایزنی علمی در خصوص تسهیل انتقال به دانشگاه های داخل کشور اینجا کلیک کنید.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>