This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun Jun 24 4:59:44 2018 / +0000 GMT

آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشورروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: براساس مصوبه شورای عالی انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاه های داخل کشور مصوب 16/06/1394، کلیه متقاضیان انتقال به داخل به باید پس از مطالعه آیین نامه مربوطه، کلیه فرم ها، مدارک و مستندات خواسته شده را تهیه و به همراه فرم استعلام به تایید رایزنی علمی ایران در منطقه شرق آسیا برساند.

برای دریافت آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور و نیز مدارک مورد نیاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فرم استعلام  وضعیت تحصیلی دانشجو از رایزنی علمی، اینجا کلیک کنید.

کلیه فرم ها و مدارک و مستندات درخواستی باید به ایمیل رایزنی علمی (info@iranscea.com) ارسال شود.

برای مشاهده توصیه های رایزنی علمی در خصوص تسهیل انتقال به دانشگاه های داخل کشور اینجا کلیک کنید.

 

 


Post date: 2015-07-12 14:18:56
Post date GMT: 2015-07-12 14:18:56
Post modified date: 2015-10-06 04:30:56
Post modified date GMT: 2015-10-06 04:30:56

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com