IRANSCEA
http://iranscea.com/archives/470
Export date: Thu Jun 21 14:34:07 2018 / +0000 GMT

آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشورروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: براساس بخشنامه شورای عالی انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاههای داخل مصوب 16/06/1394، کلیه متقاضیان باید پس از مطالعه کامل آیین نامه، مدارک مورد نیاز را تهیه و به همراه فرم استعلام به تایید رایزنی علمی ایران در منطقه شرق آسیا برسانند.


برای مشاهده آیین نامه انتقال به دانشگاه های داخل کشور، ویژه دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، اینجا کلیک کنید. گفتنی است این آیین نامه برای دانشجویان ورودی قبل از سپتامبر 2015 قابل استناد می باشد. برای دانشجویان ورودی بعد از سپتامبر 2015؛ آیین نامه جدیدی در دست تدوین است که به محض نهایی شدن، در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.


برای مشاهده فرم استعلام در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجو از رایزنی علمی، اینجا کلیک کنید.


برای مشاهده توصیه های رایزنی علمی در خصوص تسهیل انتقال به دانشگاه های داخل کشور اینجا کلیک کنید.


Post date: 2015-07-12 15:37:34
Post date GMT: 2015-07-12 15:37:34

Post modified date: 2015-11-07 17:06:59
Post modified date GMT: 2015-11-07 17:06:59

Export date: Thu Jun 21 14:34:07 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com