تاریخ :2015 July 23 - 7:10 PM بازدید: 1,636 کد:554
 
اتحادیه اساتید و نخبگان ایرانی شرق آسیا

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: اتحادیه اساتید و نخبگان ایرانی شرق آسیا با هدف معرفی جامعه علمی و آکادمیک ایرانیان شرق آسیا هم به داخل کشور و هم به جامعه بین الملل تشکیل می شود.

کلیه اساتید ایرانی مقیم شرق آسیا و نیز محققانی که در دوره های تحقیقاتی پسادکتری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای منطقه از جمله در مالزی، فیلیپین و …. مشغول به کار هستند، می توانند عضو این اتحادیه باشند.

اتحادیه اساتید و نخبگان ایرانی در شرق آسیا همچنین بازوی فکری رایزنی علمی، مجموعه سفارت و نیز مقامات و مسئولان ایرانی در خصوص سیاست گذاری در منطقه خواهد بود.

اساسنامه اتحادیه و برنامه های آن متعاقبا از طریق برگزاری نشست های هم اندیشی با این عزیزان تدوین و اعلام خواهد شد.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>