تاریخ :2015 August 6 - 6:52 PM بازدید: 1,698 کد:663
 
اطلاعیه در خصوص کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان در یو.پی.ام

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: با توجه به تشکیل کمیته مشترک پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.پی.ام، از دانشجویان ایرانی این دانشگاه تقاضا می شود تا مشکلات و مسائل خود را به صورت مستند و مکتوب تا قبل از 25 هر ماه از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری در اختیار رایزنی علمی قرار دهند تا در جلسه همان ماه این کمیته بررسی شود.

کمیته مشترک پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.پی.ام اواخر هر ماه در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه یو.پی.ام  و یا دفتر رایزنی علمی برگزار خواهد شد.

 

 

 

One Response to “اطلاعیه در خصوص کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان در یو.پی.ام”

  1. S says:

    Thanks to Dr Ghanbari for his efforts regarding the problems caused for the Iranian students in UPM and hope that no more cases of misbehaviour and abuse towards any Iranian be observed.

Leave a Reply to S Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>