IRANSCEA
http://iranscea.com/?p=663
Export date: Fri Nov 24 5:46:42 2017 / +0000 GMT

اطلاعیه در خصوص کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان در یو.پی.امروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: با توجه به تشکیل کمیته مشترک پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.پی.ام، از دانشجویان ایرانی این دانشگاه تقاضا می شود تا مشکلات و مسائل خود را به صورت مستند و مکتوب تا قبل از 25 هر ماه از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری در اختیار رایزنی علمی قرار دهند تا در جلسه همان ماه این کمیته بررسی شود.


کمیته مشترک پیگیری مشکلات دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.پی.ام اواخر هر ماه در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه یو.پی.ام  و یا دفتر رایزنی علمی برگزار خواهد شد.


Post date: 2015-08-06 18:52:55
Post date GMT: 2015-08-06 18:52:55

Post modified date: 2015-08-09 05:59:56
Post modified date GMT: 2015-08-09 05:59:56

Export date: Fri Nov 24 5:46:42 2017 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com