تاریخ :2015 August 9 - 6:19 AM بازدید: 2,007 کد:691
 
اطلاعیه در خصوص بازدید از دانشگاه یو.تی.ام

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: طبق هماهنگی با دفتر ریاست دانشگاه یو.تی.ام، رایزن علمی ایران روز چهارشنبه هفته جاری، برابر با 12 آگوست، از دانشگاه یو.تی.ام در جهور بارو بازدید و با دانشجویان ایرانی و نیز مسئولان دانشگاه دیدار خواهد داشت. مکان و زمان برگزاری این دیدارها به شرح ذیل می باشد:

1- دیدار با دانشجویان ایرانی

Date : August 12th, 2015
Time : 10.00am – 11.00am
.Venue : Senate Hall, Level 3, Sultan Ibrahim Chancellery Building, UTM, Johor Bahru

2- دیدار با ریاست و معاونین ریاست دانشگاه:

Date : August 12th, 2015
Time : 11.00am – 1.00pm
Venue : Main Meeting Room, Level 3, Sultan Ibrahim Chancellery
Building, UTM Johor Bahru

از دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.تی.ام دعوت می شود تا با حضور در نشست با رایزن علمی، مشکلات و مسائل خود را به طور مستقیم در میان بگذارند.

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>