IRANSCEA
http://iranscea.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d9%88-%d8%aa%db%8c
Export date: Sun Feb 18 21:56:03 2018 / +0000 GMT

اطلاعیه در خصوص بازدید از دانشگاه یو.تی.امروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: طبق هماهنگی با دفتر ریاست دانشگاه یو.تی.ام، رایزن علمی ایران روز چهارشنبه هفته جاری، برابر با 12 آگوست، از دانشگاه یو.تی.ام در جهور بارو بازدید و با دانشجویان ایرانی و نیز مسئولان دانشگاه دیدار خواهد داشت. مکان و زمان برگزاری این دیدارها به شرح ذیل می باشد:


1- دیدار با دانشجویان ایرانی


Date : August 12th, 2015
Time : 10.00am - 11.00am
.Venue : Senate Hall, Level 3, Sultan Ibrahim Chancellery Building, UTM, Johor Bahru


2- دیدار با ریاست و معاونین ریاست دانشگاه:


Date : August 12th, 2015
Time : 11.00am - 1.00pm
Venue : Main Meeting Room, Level 3, Sultan Ibrahim Chancellery
Building, UTM Johor Bahru


از دانشجویان ایرانی دانشگاه یو.تی.ام دعوت می شود تا با حضور در نشست با رایزن علمی، مشکلات و مسائل خود را به طور مستقیم در میان بگذارند.


Post date: 2015-08-09 06:19:28
Post date GMT: 2015-08-09 06:19:28

Post modified date: 2015-08-09 06:44:01
Post modified date GMT: 2015-08-09 06:44:01

Export date: Sun Feb 18 21:56:03 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com