تاریخ :2015 August 26 - 4:10 AM بازدید: 3,027 کد:748
 
اطلاعیه در خصوص نامه ها، اسناد و مدارک دانشجویی

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: کلیه نامه هایی که دانشگاه ها، نهادها، مراکز و سازمان های مالزی برای دانشجویان صادر می کنند، باید مهمور به مهر سازمان مربوطه باشد. در غیر اینصورت رسمی نبوده و سفارت جمهوری اسلامی ایران قادر به پذیرش و تایید نامه های  فاقد مهر سازمانی نیست.

از دانشجویان عزیز تقاضا می شود ضمن توجه به این مهم، حتما از سازمان ها و واحدهای صادر کننده نامه بخواهند که نامه باید مهمور به مهر سازمانی باشد، حتی اگر نامه مستقیما از طریق وبسایت دانشگاه و یا سازمان صادر کننده نامه پرینت گرفته شود.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>