This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun May 27 17:50:35 2018 / +0000 GMT

اطلاعیه در خصوص نامه ها، اسناد و مدارک دانشجوییروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: کلیه نامه هایی که دانشگاه ها، نهادها، مراکز و سازمان های مالزی برای دانشجویان صادر می کنند، باید مهمور به مهر سازمان مربوطه باشد. در غیر اینصورت رسمی نبوده و سفارت جمهوری اسلامی ایران قادر به پذیرش و تایید نامه های  فاقد مهر سازمانی نیست.


از دانشجویان عزیز تقاضا می شود ضمن توجه به این مهم، حتما از سازمان ها و واحدهای صادر کننده نامه بخواهند که نامه باید مهمور به مهر سازمانی باشد، حتی اگر نامه مستقیما از طریق وبسایت دانشگاه و یا سازمان صادر کننده نامه پرینت گرفته شود.Post date: 2015-08-26 04:10:03
Post date GMT: 2015-08-26 04:10:03
Post modified date: 2015-08-26 15:24:41
Post modified date GMT: 2015-08-26 15:24:41
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com