IRANSCEA
http://iranscea.com/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
Export date: Wed Feb 21 21:07:54 2018 / +0000 GMT

اطلاعیه در خصوص نامه ها، اسناد و مدارک دانشجوییروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: کلیه نامه هایی که دانشگاه ها، نهادها، مراکز و سازمان های مالزی برای دانشجویان صادر می کنند، باید مهمور به مهر سازمان مربوطه باشد. در غیر اینصورت رسمی نبوده و سفارت جمهوری اسلامی ایران قادر به پذیرش و تایید نامه های  فاقد مهر سازمانی نیست.


از دانشجویان عزیز تقاضا می شود ضمن توجه به این مهم، حتما از سازمان ها و واحدهای صادر کننده نامه بخواهند که نامه باید مهمور به مهر سازمانی باشد، حتی اگر نامه مستقیما از طریق وبسایت دانشگاه و یا سازمان صادر کننده نامه پرینت گرفته شود.Post date: 2015-08-26 04:10:03
Post date GMT: 2015-08-26 04:10:03

Post modified date: 2015-08-26 15:24:41
Post modified date GMT: 2015-08-26 15:24:41

Export date: Wed Feb 21 21:07:54 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com