IRANSCEA
http://iranscea.com/archives/942
Export date: Sun Jun 24 5:15:31 2018 / +0000 GMT

برگزاری هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایاءروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: معاونت بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایاء در تهران در دی ماه سال جاری (دسامبر 2015) خبر داد.


در اطلاعیه این معاونت از محققان، اساتید و دانشجویان خارج از کشور برای شرکت در این کنگره به صورت ارائه سخنرانی یا مقاله دعوت به عمل آمده است.


گفتنی است کلیه اطلاعات مربوط به برگزاری این کنگره به زبان فارسی و انگلیسی در این وبسایت قابل مشاهده است.


Post date: 2015-11-07 16:07:45
Post date GMT: 2015-11-07 16:07:45

Post modified date: 2015-11-07 16:08:43
Post modified date GMT: 2015-11-07 16:08:43

Export date: Sun Jun 24 5:15:31 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com