IRANSCEA
http://iranscea.com/archives/945
Export date: Sat May 26 11:41:23 2018 / +0000 GMT

پایگاه تخصصی همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیمروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: به همت دفتر امور بین‌الملل بنیاد ملی نخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری، سامانه «همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم» با هدف ایجاد زمینه‌ برای استفاده از ظرفيت دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر‌مقیم در پنج حوزه 1- تسهیلات دوره پسا دکتری، 2- تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی، 3- تسهیلات جذب اساتید مدعو و معین(Adjunct Professors)،  4- تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان)، 5- تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری كارگاه‌های تخصصی  آغاز به کار کرده است. علاقه مندان به همکاری با این سامانه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس اینترنتی مراجعه نمایند.


همچنین برای متخصان و دانشمندان حوزه های پزشکی نیز، معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری، ماموریت اجرای "ایجاد پایگاه تخصصی همکاری با متخصصان  دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم" را در زمینه همکاری در دوره های پسادکتری، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو، انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه های تخصصی و فعالیت های فناورانه عهده دار شده است. علاقه مندان برای همکاری با این مرکز می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این پایگاه اینترنتی  مراجعه نمایند.Post date: 2015-11-07 16:36:02
Post date GMT: 2015-11-07 16:36:02

Post modified date: 2015-11-29 13:14:40
Post modified date GMT: 2015-11-29 13:14:40

Export date: Sat May 26 11:41:23 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com