تاریخ :2018 May 18 - 2:23 AM بازدید: 1,137 کد:1616
 
حضور 23 دانشگاه از ایران در رتبه بندی دانشگاههای برتر دنیا در سال 2018 طبق نظام رتبه بندی لایدن

  ،براساس نتایج رتبه بندی دانشگاههای برتر دنیا در سال 2018 توسط لایدن حضور 23 دانشگاه ایران شامل  دانشگاههای تهران،امیرکبیر،پزشکی تهران،صنعتی شریف،تربیت مدرس،صنعتی اصفهان،علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد،شیراز،تبریز،پزشکی شهید بهشتی،صنعتی خواجه نصیر اصفهان،گیلان ،کاشان،پزشکی اصفهان ،پزشکی شیراز،پزشکی مشهد،بو علی سینا و شهید باهنر کرمان

 

 

Forward to a friend
 

Comments are closed.