تاریخ :2018 May 23 - 7:39 AM بازدید: 1,201 کد:1636
 
جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی

 

 

 

سهم(درصد) تعداد رتبه شاخص‏ها
 

2017

 

2017

 

2017

81/1 51206 16 تولید علم در جهان
62/19 1 تولید علم در کشورهای اسلامی
25 رتبه استنادی
54/4 54 18 مقالات داغ
75/2 434 20 مقالات پراستناد
73/2 439 20 مقالات برتر
55/0 2961 37 مقالات برتر
240 مقالات کنفرانس
اچ ایندکس
23 دیپلماسی علمی
قلمروهای ‏پژوهشی برتر
کشورهای همکار
 

 

2017

 

 

2017

 

 

2017

84/1 54421 16 تولید علم در جهان
68/19 1 تولید علم در کشورهای اسلامی
رتبه استنادی
09/1 29 مقالات کنفرانس
قلمروهای پژوهشی برتر
کشورهای همکار
2017:مهندسی،پزشکیو فیزیکو نجوم قلمروهای پژوهشی برتر
2017:امریکا،کاناداومالزی کشورهای همکار

 

 

دانشگاهها

بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه های کشور  

نظام های رتبه بندی

 

 

2017 2017
دانشگاه‏های: صنعتی شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی 431-440
دانشگاه‏های‏: تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم ‏پزشکی‏تهران 195
دانشگاه‏های: علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر 501-600
دانشگاه‏های‏:تهران، صنعتی امیرکبیر 201-400

 

 

 

Forward to a friend
 

Comments are closed.