تاریخ :2015 July 6 - 3:49 PM بازدید: 2,167 کد:389
 
توصیه های رایزنی برای تسهیل در انتقال به دانشگاه های داخل کشور


روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا و استرالیا: اداره کل امور دانشجویان داخل “سازمان امور دانشجویان ایران” متولی انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل کشور است. انتقال دانشجویان ایرانی مقیم خارج به داخل براساس بخشنامه تدوین شده از سوی اداره کل امور دانشجویان داخل صورت می گیرد و متقاضیان باید شرایط مندرج در این بخشنامه را مطالعه و در صورت داشتن آن شرایط به دریافت معرفی نامه از رایزنی علمی منطقه شرق آسیا برای انتقال به داخل اقدام نمایند.

توصیه های رایزنی علمی در خصوص تسهیل انتقال دانشجویان به داخل کشور:

1-دریافت پذیریش از یکی از دانشگاه های داخل کشور کمک موثری به انتقال متقاضی به داخل کشور می نماید. لذا متقاضیان می توانند همزمان با درخواست انتقال به داخل راسا اقدام به برقراری ارتباط با دانشگاه مقصد نموده و شرایط انتقال خود را تسهیل نمایند.

2-تا اطمینان از نتیجه پرونده انتقال به داخل، به هیچ عنوان ارتباط خود را با دانشگاه مبداء قطع ننمایید. به دانشجویان توصیه می شود در صورت تصمیم به انتقال به داخل تا زمان دریافت نتیجه، از فرصت مرخصی تحصیلی (Defer) استفاده نمایند.

3- درصورت انتقال متقاضی به داخل، وی ملزم به رعایت کلیه شرایط، ضوابط و آیین نامه های دانشگاه مقصد از لحاظ محل تحصیل (کمپ اصلی یا پردیس)، میزان شهریه، میزان قبولی واحد های پاس شده و … خواهد بود. لذا از متقاضیان درخواست می شود قبل از پذیرش انتقال به داخل نسبت به شرایط پذیرش اطمینان حاصل کنند.

4-متقاضیان انتقال به داخل باید پس از مطالعه آیین نامه های مربوطه، مدارک مورد نیاز را تهیه و به همراه فرم استعلام به تایید رایزنی علمی ایران در منطقه شرق آسیا برسانند.

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.