تاریخ :2015 July 21 - 8:09 AM بازدید: 1,794 کد:547
 
اطلاعیه در خصوص تاییدیه فرم درخواست بورسیه از دولت مالزی

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: دانشجویانی که برای تایید فرم درخواست بورسیه از دولت مالزی (MIS) و یا هر نوع بورسیه دیگر از جمله GRF یا RA یا IGRF و …. به رایزنی علمی مراجعه می کنند، باید یک نسخه کپی از کلیه مدارک را نیز به همراه داشته و تحویل رایزنی دهند.

با توجه به اینکه در این فرم ها به صراحت قید شده که رایزنی علمی ایران اطلاعات ارائه شده در تمامی فرم ها را تایید می نماید، لذا در صورت عدم ارائه یک کپی، رایزنی قادر به تایید فرم های مربوطه نخواهد بود.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.