تاریخ :2015 July 23 - 7:11 PM بازدید: 1,632 کد:556
 
انجمن علمی و تحقیقاتی دانشجویان ایرانی

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: رایزنی علمی ایران در شرق آسیا در راستای هدف شناسایی نخبگان علمی، ساماندهی بهتر فعالیت های علمی  و تحقیقاتی دانشجویی، انجام کارهای علمی و پژوهشی جدید  و … به دنبال یک انجمن علمی فراگیر در چارچوب ساختار رایزنی علمی است که بتواند به عنوان بازوی فکری و لجستیکی رایزنی علمی عمل کند.

این انجمن به لحاظ ساختاری متشکل از یک شورای مرکزی و راهبردی متشکل از 5 الی 10  نفره  (5 نفر حضور در مالزی و تا سقف 5 نفر در کشورهای منطقه به صورت غیر حضوری) و نیز بدنه فراگیر خواهد بود که مسئولیت اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی بر عهده شورای مرکزی و راهبردی خواهد بود.

شرایط عضویت در شورای مرکزی و راهبردی: 

1-دارای حداقل یک مقاله علمی آی.اس.آی یا ثبت اختراع باشد.

2-در شورای مرکزی یا هیات مدیره یا شورای سیاست گذاری هیچ نهاد/انجمن/اتحادیه و یا تشکل صنفی دیگری عضو نباشد.

3- در یکی از کشورهای منطقه دانشجو یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد.

* انتخاب اعضاء شورای راهبردی و مرکزی تنها براساس میزان و تنوع فعالیت های علمی و تحقیقاتی آنها از جمله چاپ مقاله، عضویت در مجامع علمی، آشنایی با فرایند فعالیت های علمی و تحقیقاتی خواهد بود.

شرایط عضویت در بدنه فراگیر انجمن علمی و تحقیقاتی دانشجویان ایرانی:

کلیه دانشجویان ایرانی منطقه شرق آسیا (حضوری یا غیر حضوری) می توانند به عضویت فراگیر این انجمن علمی و تحقیقاتی باشند.

*برای تمامی اعضای انجمن علمی و تحقیقاتی دانشجویان ایرانی کارت عضویت صادر خواهد شد.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.