تاریخ :2015 August 15 - 1:33 PM بازدید: 4,266 کد:727
 
بخشنامه های وزارت علوم در خصوص ارزیابی مدارک خارج از کشور

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: با توجه به سئوالات مکرر دانشجویان عزیز در خصوص نحوه ارزیابی مدارک خارج از کشور، کلیه بخش نامه ها و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در فواصل زمانی مختلف تهیه و تدوین شده اند، در سایت سازمان امور دانشجویان به  این آدرس موجود می باشد.

از کلیه دانشجویان عزیز درخواست می شود تنها با مراجعه به این سایت و مطالعه دقیق این آیین نامه ها و بخشنامه در خصوص اقدامات بعدی خود برای ارزیابی مدارکشان و تصمیم گیری در خصوص دانشگاه های مورد تایید، اقدام نمایند. دانشجویان همچنین می توانند در صورت نیاز با تماس با رایزنی علمی اطلاعات بیشتری کسب نمایند.

از دانشجویان عزیر همچنین تقاضا دارد از اتکاء به تفسیرها و تحلیل ها و شنیده های غیر رسمی به خصوص از جانب افراد و نهادهای غیر مرجع جدا اجتناب کرده تا خدای نکرده در آینده دچار مشکل نشوند.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.