تاریخ :2015 November 7 - 4:36 PM بازدید: 1,202 کد:945
 
پایگاه تخصصی همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: به همت دفتر امور بین‌الملل بنیاد ملی نخبگان وابسته به نهاد ریاست جمهوری، سامانه «همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم» با هدف ایجاد زمینه‌ برای استفاده از ظرفيت دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر‌مقیم در پنج حوزه 1- تسهیلات دوره پسا دکتری، 2- تسهیلات دوره فرصت مطالعاتی، 3- تسهیلات جذب اساتید مدعو و معین(Adjunct Professors)،  4- تسهیلات حمایت از فعالیت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش‌بنیان)، 5- تسهیلات حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری كارگاه‌های تخصصی  آغاز به کار کرده است. علاقه مندان به همکاری با این سامانه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس اینترنتی مراجعه نمایند.

همچنین برای متخصان و دانشمندان حوزه های پزشکی نیز، معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری، ماموریت اجرای “ایجاد پایگاه تخصصی همکاری با متخصصان  دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم” را در زمینه همکاری در دوره های پسادکتری، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو، انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه های تخصصی و فعالیت های فناورانه عهده دار شده است. علاقه مندان برای همکاری با این مرکز می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این پایگاه اینترنتی  مراجعه نمایند.

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.